PDF Drukuj Email

Informacja o zabezpieczeniu robót

informacja o zabezp.robót.pdf

 

Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowe

oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę.pdf

 

Wniosek - warunki zjazd

wniosek - warunki zjazd.pdf

 

Wniosek - zmiana właściciela urządzenia

wniosek- zmiana właściciela urządzenia.pdf

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

wniosek - zajęcie pasa dogowego.pdf

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie na pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

wniosek- na umieszczenie urządzenia.pdf

 

Wniosek dot. zajęcia pasa drogowego pod ekspozycję reklamy/banera.

Wniosek 2

 

Wniosek dot. zgłoszeni szkody

Wniosek 1

 

 


 

 

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr V/24/168/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Śląskiego  z 2016 roku, poz. 2431)

 


1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi powiatowej za każdy dzień:

a)      jezdnia:

-        przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                         – 3,00 zł

-        przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości                          – 5,00 zł

-        przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia                     – 8,00 zł

b)      pozostałe elementy pasa drogi powiatowej (chodnik, pobocze itp)       – 3,00 zł

 


2. Za umieszczenie 1m2 rzutu reklamy za każdy dzień:

-        jednostronna              – 2,00 zł

-        dwustronna                – 4,00 zł

 


3. Roczna opłata za umieszczenie 1m2 urządzenia obcego

-        na drogowym obiekcie mostowym               – 200,00 zł

-        poza obiektem mostowym                          – 30,00 zł

 


4. Za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego pod:

-        obiekt budowlany                                      – 0,50 zł

-        tymczasowe stoiska handlowe                     – 2,00 zł

-        wydzielone miejsce parkingowe                   – 0,10 zł

-        w celach innych                                        – 0,20 zł